ČO PONÚKAME

Čo ponúkame

Ako to robíme

V našom prístupe preferujeme aktívne učenie sa dieťaťa, preto pre vaše dieťa denne pripravujeme rôzne hry a aktivity v centrách aktivít, kde učenie prebieha hrami, pozorovaním, skúmaním, bádaním, pokusmi a experimentovaním, aktívnou činnosťou dieťaťa v interakcií s inými deťmi v skupine a súčasne s učiteľkou.

Našim základným zámerom je celistvé rozvíjanie osobnosti každého dieťaťa tak, aby sme v maximálnej miere rozvíjali jeho individualitu – identitu, a zároveň, aby každé dieťa nadobudlo spôsobilosti, prostredníctvom ktorých dokáže pochopiť okolité sociálne a prírodne prostredie a dokáže sa do tohto prostredia adekvátne začleniť.

Našou filozofiou je, že dieťa sa má učiť porozumieť svetu v príjemnom, citlivom a podporujúcom prostredí prostredníctvom aktivít, ktoré sú pre dieťa zmysluplné, prirodzené a umožnia mu priame učenie sa prostredníctvom získavania skúseností (škola pre život).

Preto naša súkromná materská škola ponúka vášmu dieťaťu akceptujúce, sociálne pozitívne prostredie s demokratickou atmosférou, kde každý jedinec má svoje práva a povinnosti.

Pripravené činnosti podporujú myslenie a tvorbu detí a vytvárajú predpoklad pre aktívny prístup jedinca k prostrediu.

V rámci pôsobenia na dieťa využívame rôzne najnovšie inovačné edukačné stratégie a metódy, ktoré rozvíjajú vaše dieťa v oblasti matematicko-logickej, komunikačnej, motorickej, personálno-sociálnej, prírodovednej, multimediálnej a umeleckej.

Náš prístup je zameraný na to, aby sa dieťa cez hru a aktivity učilo veľmi prirodzenými a efektívnymi spôsobmi chápať a používať veci a javy okolo seba, adekvátne komunikovať, rozumieť a akceptovať pravidlá sociálneho spolunažívania, chápať iných ľudí, ale aj adekvátne prezentovať vlastnú identitu a vytvoriť sa na okolitý svet vlastný názor.

Ciele, na ktoré sa zameriavame

Denné aktivity

"Ako u mamičky" súkromná materská škola má prevádzku v pracovné dni od 07:00 do 17:00. V rámci jedného dňa ponúka deťom nasledovné činnosti:

07:00 (do cca 08:30)Príchod dieťaťa do materskej školy
07:00 – 08:45Hry a didaktické aktivity v centrách aktivít
08:45 – 09:00Telovýchovná chviľka alebo ranné cvičenie (hudobno - pohybové a pohybové hry)
09:00 – 09:20Desiata a hygiena
09:20 - 09:35Sociálne a morálne diskusie(sedenie)
09:40 – 10:15Hry a didaktické aktivity v centrách aktivít
10:20 – 11:20Pobyt vonku/vychádzka
11:20 – 12:30Obed a hygiena
12:30 – 14:15Popoludňajšia relaxácia / oddychové činnosti / spánok
14:15 – 14:35Hygiena a olovrant
14:35 – 17:00Hry a didaktické aktivity v centrách aktivít / Pobyt vonku
17:00 (cca od 15:30)Odchod dieťaťa domov

Iné sezónne aktivity

Počas roka naša súkromná materská škola pre vaše deti organizuje rôzne ďalšie činnosti, medzi ktoré patria:

Aktivity pre rodičov

Organizujeme priebežné aj jednorazové aktivity pre rodičov počas celého roka (kým je dieťa v našej súkromnej materskej škole) a to priamo v našich priestoroch (vy cvičíte alebo sa vzdelávate a my sa zatiaľ postaráme o vaše dieťa). Konkrétne ide o nasledovné činnosti:

Cenník

Súkromná materská škola “Ako u mamičky“ poskytuje zákonným zástupcom detí predškolského veku v súčasnosti tri typy starostlivosti o dieťa:

1. typ starostlivosti:
celodenná celomesačná starostlivosť od 7:00 do 17:00
mesačný poplatok: 390 EUR

2. typ starostlivosti:
polmesačná celodenná starostlivosť od 7:00 do 17:00 10 dní v mesiaci
(podľa dohody je možná individuálna úprava)
mesačný poplatok: 290 EUR

3. typ starostlivosti:
celodenná starostlivosť s posunutou dobou od 14:00 do 22:00
mesačný poplatok: 420 EUR

Mesačný poplatok zahŕňa všetky náklady na zabezpečenie:
Cena za stravnú jednotku je: 4 EUR / deň a uhrádza sa priamo spoločnosti Maškrtníček, ktorá je dodávateľom špeciálnej stravy pre deti. Cena obsahuje desiatu, obed a olovrant.

ZĽAVY

Firemná zľava: 15% na prvé dva mesiace pobytu, platí pre zamestnancov spolupracujúcich firiem (výška zľavy 114,- EUR)

Množstevná zľava:

Polročná platba pri celomesačnej starostlivosti je 2106,- EUR - ušetríte 234,- EUR.
Polročná platba pri polmesačnej starostlivosti je 1566,- EUR - ušetríte 174,- EUR.

Súrodenecká zľava: zľava na druhé dieťa vo výške 15% z mesačného poplatku za starostlivosť.
(Zľavy nie je možné vzájomne kombinovať)

Copyright © 2014 akoumamicky.sk - Súkromná materská škola, webdesign by Marek Pobjecký